D.C. DIVOK� KACHNY

Hostinec "POD VRBOU"
Polabsk� 64
Praha 9 - Mi�kovice
 
O NÁS LIGA TURNAJE ODKAZY

D.C. DIVOK� KACHNY


jsou amt�rsk�m �ipkov�m klubem zalo�en�m v �ervnu roku 1999.
Za�ali jsme ve IV. lize, a po t�ech odehran�ch sez�n�ch jsme v sez�n� 2001/2002 dok�zali vyhr�t skupinu, a t�m si zajistili postup do III. ligy st�edo�esk� oblasti.
Bohu�el sez�na 2002/2003 ji� nebyla tak �sp��n� a op�t jsme sestoupili do 1. divize St�edo�esk� oblasti.
Sez�na 2003/2004 op�t �sp��n�, druh� m�sto ve skupin� znamen� dal�� pokus ve III. lize St�edo�esk� oblasti.

Na�im hrac�m m�stem je hostinec "Pod Vrbou" v  Praze 9 - Mi�kovic�ch, kter� je rovn�� na��m sponzorem.
Hrajeme na dvou �ipkov�ch automatech.

SLO�EN� PRO SEZ�NU 2004/2005

L. STAROSTAR. KREJ��KM. SOMOVP. RO�EKJ. SM�KALJ. BUKOVSK�

Lud�k
Starosta

kapitán

RomanMilanPetrJirkaJirka